Vizitat në shkollaFoto gjatë vizitave informuese në shkollat fillore në Komunën e Gjilanit. Sot informuam nxënësit e klasëve të 4-ta në shkollën fillore "Selami Hallaqi" dhe nxënësit klasëve të 5-ta në shkollën fillore "Skënderbeu" mbi dobitë dhe rëndësinë e konsumimit të djathit 100% nga qumështi.