Gizzi – Restaurant në përkrahje të fushtës “Shijo djathin e vërtetë 100% nga qumështi’.

Gizzi – Restaurant në përkrahje të fushtës “Shijo djathin e vërtetë 100% nga qumështi’.

Në ambientet e Gizzi – Restaurant gjeni materialet promovuese me më shumë informata rreth djathit 100% nga qumështi.