Taverna Sofra’bezi në përkrahje të fushtës “Shijo djathin e vërtetë 100% nga qumështi’.

Taverna Sofra’bezi në përkrahje të fushtës “Shijo djathin e vërtetë 100% nga qumështi’.

Në ambientet e tavernës “Sofrabezi” gjeni materialet promovuese me më shumë informata rreth djathit 100% nga qumështi.